Warunki użytkowania

Przed skorzystaniem z tej strony należy przeczytać niniejszy dokument. Korzystając ze strony internetowej DSI Holding GmbH, zgadzają się Państwo na następujące warunki użytkowania. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z tymi warunkami, prosimy niezwłocznie zaprzestać korzystania z tej strony internetowej i nie czytać ani nie pobierać żadnych dalszych informacji z tej strony.

Korzystanie z tej strony internetowej

DYWIDAG-Systems International jest właścicielem i operatorem tej strony internetowej. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej są własnością DYWIDAG-Systems International, chyba że zaznaczono inaczej. Mogą Państwo przeglądać i pobierać informacje z tej strony internetowej do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zachowają Państwo informacje dotyczące praw własności DYWIDAG-Systems International, w tym informacje o prawach autorskich. Nie mogą Państwo modyfikować informacji zawartych na tej stronie. Modyfikacja lub nieuprawnione wykorzystanie tych informacji jest naruszeniem prawa.

Informacje przekazane DYWIDAG-Systems International

Firma DYWIDAG-Systems International będzie traktować wszelkie informacje, które Państwo prześlą na stronę internetową DYWIDAG-Systems International, jako informacje publiczne. Zabrania się przekazywania firmie DYWIDAG-Systems International jakichkolwiek informacji, które są poufne lub zastrzeżone, lub których firma DYWIDAG-Systems International nie może ujawnić lub wykorzystać w jakimkolwiek celu.

Linki do innych stron internetowych

Firma DYWIDAG-Systems International umieszcza linki do innych stron internetowych wyłącznie dla Państwa wygody. Gdy korzystają Państwo z tych linków, opuszczają Państwo stronę internetową DYWIDAG-Systems International. Firma DYWIDAG-Systems International nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron, a wchodzenie na nie i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko.

Bez gwarancji

Strona internetowa i informacje udostępnione na tej stronie są dostarczone „jakie są”, bez żadnej gwarancji. Firma DYWIDAG-Systems International zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej. Firma DYWIDAG-Systems International nie gwarantuje, że strona internetowa, jej użytkowanie, działanie lub możliwość uzyskania przez Państwa dostępu do niej będą nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że błędy zostaną poprawione. Firma DYWIDAG-Systems International może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić produkty, usługi lub inne materiały opisane lub zawarte na stronie internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma DYWIDAG-Systems International nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wobec Państwa lub jakiejkolwiek innej strony z tytułu jakichkolwiek strat, lub szkód, w tym, bez ograniczeń, utraty danych, zysków lub działalności gospodarczej, kosztów pokrycia lub jakichkolwiek innych specjalnych, przypadkowych, przykładowych lub wynikowych szkód, wynikających ze strony internetowej, Państwa korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej, lub z informacji zawartych, lub dostępnych na stronie internetowej, bez względu na to, czy szkody są oparte na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym lub innym zapisie prawnym, nawet jeśli firma DYWIDAG-Systems International została poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.

Odpowiedzialność za zawartość

Jako usługodawcy odpowiadamy za własne treści na tych stronach internetowych zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) usługodawcy nie są jednak zobowiązani do stałej kontroli przesłanych lub zapisanych informacji lub do poszukiwania dowodów wskazujących na nielegalną działalność.

Prawne zobowiązania do usunięcia informacji lub zablokowania korzystania z informacji pozostają niepodważalne. W tym przypadku odpowiedzialność jest możliwa tylko w momencie powzięcia informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści zostaną natychmiast usunięte, gdy tylko się o nich dowiemy.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na zawartość tych stron, dlatego nie możemy za nie ręczyć. Oferenci lub administratorzy stron, do których prowadzą linki, są zawsze odpowiedzialni za ich własne treści.

Strony internetowe, do których prowadzi link, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie tworzenia linku. Nielegalne treści nie zostały wykryte w momencie linkowania. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie może być narzucona bez uzasadnionych przesłanek, że doszło do naruszenia prawa. Nielegalne linki zostaną natychmiast usunięte, gdy tylko się o nich dowiemy.

Informacje na tej stronie internetowej

Informacje są dokładne w momencie wydania. Specyfikacje i dostępność produktów, promocje, ceny, relacje, numery kontaktowe i inne specyficzne informacje mogą jednak z czasem ulec zmianie.

Rozstrzyganie sporów

Nie bierzemy udziału w rozwiązywaniu sporów online w komisjach arbitrażowych dla konsumentów.

Prawa autorskie

Treści i zestawienia publikowane na tych stronach przez oferentów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, redagowanie, rozpowszechnianie jak również wszelkiego rodzaju użytkowanie wykraczające poza zakres prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Komercyjne wykorzystanie naszych treści bez zgody twórcy jest zabronione. Prawa autorskie osób trzecich są respektowane, o ile treści na tych stronach nie pochodzą od oferenta. Materiały osób trzecich na tej stronie są oznaczone jako takie. Jeśli jednak zauważą Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy nas o tym poinformować. Takie treści będą natychmiast usuwane.

Konkurencja

Spółka spotyka się z agresywną konkurencją we wszystkich obszarach swojej działalności.

Działalność międzynarodowa

Spółka sprzedaje swoje produkty, rozwiązania i usługi organizacjom na całym świecie. Ponadto spółka posiada biura zlokalizowane na całym świecie. W związku z tym na przyszłe wyniki spółki mogą mieć negatywny wpływ różne czynniki, w tym zmiany warunków politycznych w danym kraju lub regionie lub utrzymująca się słabość warunków gospodarczych, środki ochrony handlu, wymogi licencyjne dotyczące importu lub eksportu, nakładanie się różnych struktur podatkowych, nieoczekiwane zmiany wymogów regulacyjnych i klęski żywiołowe.

Zmiany w niniejszych warunkach użytkowania

DYWIDAG-Systems International może w każdej chwili zmienić te warunki użytkowania. Poza tym inne warunki użytkowania mogą być zawarte na stronie internetowej. Prosimy okresowo odwiedzać tę stronę w celu sprawdzenia zmian w warunkach użytkowania oraz zapoznania się z innymi warunkami użytkowania zawartymi na stronie internetowej.

Znaki towarowe

„DYWIDAG®”, „DYNA®”, „DYNA Bond®”, „DYNA Grip®”, „DYNA Force®”, „DYNA Protect®”, „DYNA® Grout”, „DYWI®”, „DYWI® Drill”, „DYWI® Inject”, „GEWI®”, „INTEX®”, „SUSPA®”, „SUSPA-Draht®”, „SUSPA-Litze®”, „SUSPA-Monolitze®”, „DYWIDAG® Systems”, „SUSPA® Systems”, „contec®”, „recostal®”, „QuickEx®”, „THREADBAR®”, „ARTEON®”, „TOURBILLON®”, „ACIBAT®”, „LAROCHE®”, „ADDIFOR®”, „ADDIFOR FLUID®”, „ADDIFOR PLAST®”, „ADDIFOR RETARD®”, „BIODEM®”, „CALSTAR®”, „CAPORANGE®”, „CIRTEC®”, „CRD®”, „DECOSYNTEC®”, „DEMOTEC®”, „DEMOUPLANCHE®”, „DILATAFEU®”, „EMULDEM®”, „FIBRALCHOC®”, „FINENDUIT®”, „FINICHAPE®”, „FINIJOINT®”, „FINILISS®”, „FINIMUR®”, „FINISOL®”, „FINISOL®”, „HYDROBAND®”, „LISSCOAT®”, „LITAFEU®”, „MASTAR®”, „MINERALCHOC®”, „NEODEM®”, „PROTECSOL®”, „RAVALCHOC®”, „RAVALCHOC AL®”, „REVET CRYL®”, „STARFIX®”, „TIPTEC®”, „TECHNADUR®”, „TECHNALATEX®”, „TECHNAPLAST®”, „TECHNIPRISE®”, „recoform®”, „Combiject®”, „Trioject®”, „Waterstop RX®” oraz „Local Presence - Global Competence®” są zarejestrowanymi i opatentowanymi markami firmy DYWIDAG-Systems International. Jeżeli jedna z tych marek jest używana przez osobę trzecią, należy podać odniesienie do niej. Nadużycie będzie podlegało dochodzeniu (§§ 4, 14 niemieckiej ustawy o markach).

Wszystkie znaki towarowe wyświetlane w niniejszej witrynie internetowej są przedmiotem praw do znaków towarowych DYWIDAG-Systems International lub TAM Groupe bądź firm stowarzyszonych.

Cookies

My i wybrani partnerzy używamy plików cookie lub podobnych technologii w sposób określony w polityce prywatności