Polityka Prywatności

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Polityka firmy DYWIDAG bazuje na poszanowaniu prywatności użytkowników oraz przestrzeganiu wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących danych osobowych, które możemy gromadzić na ich temat, w tym na naszej stronie internetowej, https://dywidaggroup.com/, oraz w innych witrynach, których jesteśmy właścicielem i operatorem.

Dane osobowe to wszelkie informacje o użytkowniku, które mogą być wykorzystane do jego identyfikacji. Obejmuje to informacje o użytkowniku jako osobie (takie, jak imię i nazwisko, adres i data urodzenia), urządzeniach użytkownika, szczegółach płatności, a nawet informacje o sposobie korzystania z witryny internetowej lub usługi online.

W przypadku, gdy nasza witryna zawiera linki do stron i usług osób trzecich, należy pamiętać, że te strony i usługi mają własne polityki prywatności. Po kliknięciu linku przenoszącego do treści innej firmy należy zapoznać się z jej polityką prywatności dotyczącą sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych działań użytkownika po opuszczeniu naszej strony.

Niniejsza polityka obowiązuje od 21 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2021 r.

01. Zbierane informacje

Gromadzone przez nas dane należą do jednej z dwóch kategorii: dane „dobrowolnie przekazane” oraz informacje „zbierane automatycznie”.

„Dobrowolnie przekazane” dane odnoszą się do wszelkich informacji, które świadomie i aktywnie przekazują nam Państwo podczas korzystania z jakichkolwiek naszych usług i promocji lub uczestnictwa w nich.

Dane „zbierane automatycznie” odnoszą się do wszelkich informacji wysyłanych automatycznie przez Państwa urządzenia w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

Dane z rejestru

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową. Mogą one zawierać adres protokołu internetowego (IP) Państwa urządzenia, typ i wersję przeglądarki, strony, które Państwo odwiedzają, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły dotyczące Państwa wizyty.

Dodatkowo, w razie napotkania pewnych błędów podczas korzystania z witryny, możemy automatycznie zbierać dane o błędzie i okolicznościach jego wystąpienia. Dane te mogą zawierać szczegóły techniczne dotyczące Państwa urządzenia, co próbowali Państwo robić w momencie wystąpienia błędu oraz inne informacje techniczne związane z problemem. O takich błędach mogą Państwo zostać powiadomieni lub nie, nawet w momencie ich wystąpienia – o tym, że wystąpiły, lub jaki jest charakter błędu.

Należy pamiętać, że chociaż informacje te same w sobie nie mogą być identyfikujące, może być możliwe połączenie ich z innymi danymi w celu identyfikacji poszczególnych osób.

Dane urządzenia

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub wchodzą w interakcję z naszymi usługami, możemy automatycznie gromadzić dane dotyczące Państwa urządzenia, takie jak:

 • Rodzaj urządzenia
 • System operacyjny
 • Dane geolokalizacyjne

Gromadzone przez nas dane mogą zależeć od indywidualnych ustawień Państwa urządzenia i oprogramowania. Aby dowiedzieć się, jakie informacje są nam udostępniane, zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania.

Dane osobowe

Możemy prosić o dane osobowe – na przykład, gdy zapisują się Państwo do naszego newslettera lub gdy kontaktują się Państwo z nami – które mogą zawierać jedną lub więcej z następujących informacji:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Uzasadnione powody przetwarzania Państwa danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. W takim przypadku zbieramy tylko te dane osobowe, które są w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia naszych usług na Państwa rzecz.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Możemy zbierać od Państwa dane osobowe, gdy wykonują Państwo na naszej stronie internetowej którąkolwiek z poniższych czynności:

 • Rejestracja w celu otrzymywania od nas aktualizacji za pośrednictwem poczty e-mail lub kanałów mediów społecznościowych
 • Uzyskiwanie dostępu do naszych treści poprzez urządzenie mobilne lub przeglądarkę
 • Kontakt z nami za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych lub podobnych technologii
 • Wspominanie o nas w mediach społecznościowych

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • Do zapewnienia Państwu podstawowych funkcji i usług naszej platformy
 • Do rozpatrzenia Państwa podania o pracę
 • Do prowadzenia ewidencji wewnętrznej i do celów administracyjnych
 • Do wypełniania naszych zobowiązań prawnych i rozwiązywania wszelkich sporów, które mogą wystąpić
 • Do oceny technicznej, w tym obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych

Możemy łączyć dobrowolnie przekazane i automatycznie zebrane dane osobowe z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł. Na przykład nasze działania marketingowe i badania rynku mogą ujawnić dane i spostrzeżenia, które możemy połączyć z informacjami o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej strony, aby ulepszyć naszą stronę i Państwa doświadczenia z nią związane.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także podczas przechowywania tych danych będziemy je chronić w ramach dostępnych środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.

Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które Państwo nam udostępniają, informujemy, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych.

Są Państwo odpowiedzialni za wybór hasła i jego siłę bezpieczeństwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa własnych informacji w ramach naszych usług. Na przykład należy dopilnować, żeby nie udostępniali Państwo publicznie swoich danych osobowych za pośrednictwem naszej platformy.

Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Okres ten może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy Państwa dane, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Na przykład jeżeli podali nam Państwo dane osobowe takie, jak adres e-mail, kontaktując się z nami w sprawie konkretnego zapytania, możemy zachować te informacje przez okres, w którym Państwa zapytanie pozostaje otwarte jak również do naszej własnej ewidencji, abyśmy mogli skutecznie zająć się podobnymi zapytaniami w przyszłości. Jeżeli Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do tego celu, usuniemy je lub uczynimy je anonimowymi poprzez usunięcie wszystkich szczegółów, które Państwa identyfikują.

Jednakże, jeżeli jest to konieczne, możemy zachować Państwa dane osobowe w celu spełnienia obowiązku prawnego, księgowego lub sprawozdawczego, w celu archiwizacji w interesie publicznym, w celach naukowych, historycznych lub statystycznych.

Prywatność dzieci

Nie kierujemy żadnego z naszych produktów lub usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13. roku życia i świadomie nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

02. Cookies

Używamy plików cookie do zbierania informacji o Państwu i Państwa aktywności na naszej stronie. Pliki cookie to mała porcja danych, którą nasza witryna przechowuje na Państwa komputerze i do której uzyskuje dostęp przy każdej Państwa wizycie, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny. Obejmują one:

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych. Usługa jest obsługiwana przez Google Inc., z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, Stany Zjednoczone.

Pliki cookie Google Analytics są zapisywane na podstawie art. 6(1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

YouTube

Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron z osadzeniem YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube pozwala na bezpośrednie powiązanie Państwa zachowania podczas przeglądania z Państwa profilem osobistym.

Korzystamy z YouTube do uatrakcyjnienia naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Crazy Egg

CrazyEgg gromadzi dane, w tym informacje o tym, jak odwiedzający poruszają się po stronie internetowej, oraz o często klikanych linkach na określonych stronach internetowych. Korzystamy z CrazyEgg, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z tą witryną. Pozwala nam to oceniać i modyfikować zawartość i projekt strony w celu poprawy ich wartości i użyteczności. CrazyEgg nie gromadzi informacji umożliwiających identyfikację osób.

Polityka prywatności Crazy Egg jest dostępna pod adresem https://www.crazyegg.com/privacy

Ustawienia plików cookie i monitorowania dla Crazy Egg można zmienić na stronie https://dywidaggroup.com/privacy

Monitorowanie konwersji LinkedIn

Monitorowanie konwersji LinkedIn (LinkedIn Insight Tag) to usługa analityczna i targetowania behawioralnego świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy dane z sieci reklamowej LinkedIn z działaniami wykonywanymi w tej witrynie. LinkedIn Insight Tag pozwala nam monitorować konwersje, które można przypisać reklamom LinkedIn, i umożliwia dotarcie do grup użytkowników na podstawie ich wcześniejszego korzystania z tej witryny.

Polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ustawienia plików cookie i monitorowania dla usługi monitorowania konwersji LinkedIn można zmienić na stronie https://dywidaggroup.com/privacy

Retargetowanie witryn LinkedIn

To usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez LinkedIn Corporation. Używamy jej, aby połączyć aktywność tej strony internetowej z siecią reklamową LinkedIn.

Polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ustawienia plików cookie i monitorowania dla usługi retargetowania witryn LinkedIn można zmienić na stronie https://dywidaggroup.com/privacy

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe:

 • Spółce nadrzędnej, zależnej lub stowarzyszonej z naszą firmą
 • Zewnętrznym dostawcom w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług IT, przechowywania danych, hostingu i serwerów, dostawcom usług analitycznych, rejestratorom błędów, firmom windykacyjnym, dostawcom usług konserwacyjnych lub rozwiązywania problemów, dostawcom usług marketingowych, profesjonalnym doradcom i operatorom systemów płatności
 • Naszym pracownikom, kontrahentom lub podmiotom powiązanym
 • Naszym obecnym lub potencjalnym przedstawicielom, lub partnerom biznesowym
 • Agencjom sprawozdawczości kredytowej, sądom, trybunałom i organom regulacyjnym, w przypadku, gdy nie zapłacą Państwo za towary lub usługi, które Państwu dostarczyliśmy
 • Sądom, trybunałom, organom regulacyjnym i funkcjonariuszom organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z aktualnymi lub przyszłymi postępowaniami prawnymi, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw
 • Stronom trzecim, w tym agentom lub podwykonawcom, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego dla Państwa
 • Stronom trzecim w celu gromadzenia i przetwarzania danych
 • Podmiotowi, który kupuje lub do którego przenosimy wszystkie lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa i przedsiębiorstwa

Do usług osób trzecich, z których obecnie korzystamy, należą:

 • MailChimp

03. Państwa prawa i kontrola Państwa danych osobowych

Państwa wybór: Przekazując nam dane osobowe, rozumieją Państwo, że będziemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Nie muszą Państwo dostarczać nam danych osobowych, jednak jeśli Państwo tego nie zrobią, może to wpłynąć na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i/lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Dane od stron trzecich: Jeśli otrzymamy dane osobowe na Państwa temat od strony trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Jeśli są Państwo stroną trzecią dostarczającą dane osobowe o kimś innym, oświadczają Państwo i gwarantują, że posiadają Państwo zgodę tej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Zgoda marketingowa: Jeśli wcześniej zgodzili się Państwo na wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili zmienić zdanie, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych.

Dostęp: Mogą Państwo zażądać szczegółowych informacji na temat danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat.

Korekta: Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Państwa temat, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby skorygować wszelkie informacje, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Brak dyskryminacji: Nie będziemy dyskryminować Państwa w związku z korzystaniem z jakichkolwiek praw dotyczących Państwa danych osobowych. O ile Państwa dane osobowe nie są wymagane w celu zapewnienia Państwu określonej usługi lub oferty (na przykład zapewnienia wsparcia użytkownika), nie odmówimy Państwu towarów lub usług i/lub nie nałożymy na Państwa innych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym poprzez udzielanie rabatów lub innych korzyści, lub nakładanie kar, ani nie zapewnimy Państwu innego poziomu lub jakości towarów lub usług.

Zawiadomienie o naruszeniu danych: W odniesieniu do każdego naruszenia danych będziemy postępować zgodnie z obowiązującym nas prawem.

Skargi: Jeśli uważają Państwo, że naruszyliśmy prawo dotyczące ochrony danych i chcą Państwo złożyć skargę, prosimy o kontakt z nami za pomocą poniższych danych i podanie nam pełnych informacji na temat domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Państwa zażalenie i odpowiemy Państwu na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia oraz kroki, jakie podejmiemy w celu rozpatrzenia Państwa zażalenia. Mają Państwo również prawo do skontaktowania się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku z Państwa skargą.

Anulowanie subskrypcji: Aby wypisać się z naszej bazy adresów e-mail lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności, lub zrezygnować, korzystając z możliwości rezygnacji podanych w wiadomościach. Być może będziemy musieli zażądać od Państwa określonych informacji, aby pomóc nam potwierdzić Państwa tożsamość.

04. Przejęcia biznesowe

Jeżeli nastąpi przejęcie naszej firmy lub naszych aktywów, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy zakończymy działalność lub ogłosimy upadłość, dane, w tym Państwa dane osobowe, znajdą się wśród aktywów przekazywanych stronom, które nas przejmą. Przyjmują Państwo do wiadomości, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce oraz że wszelkie strony, które nas przejmą, mogą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nadal wykorzystywać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką, którą będą zobowiązane przyjąć, ponieważ stanowi ona podstawę wszelkich praw własności lub użytkowania, które posiadamy w stosunku do takich informacji.

05. Granice naszej polityki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych stron i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie ochrony prywatności.

06. Zmiany w niniejszej polityce

Według naszego uznania, możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualizacje naszych procesów biznesowych, bieżące dopuszczalne praktyki lub zmiany legislacyjne lub regulacyjne. Jeżeli zdecydujemy się na zmianę niniejszej polityki prywatności, zamieścimy zmiany tutaj, pod tym samym linkiem, za pomocą którego uzyskują Państwo dostęp do niniejszej polityki prywatności.

Jeżeli jest to wymagane przez prawo, uzyskamy Państwa zgodę lub damy Państwu możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji ze wszelkich nowych sposobów wykorzystania Państwa danych osobowych.

07. Dodatkowe informacje dotyczące zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO (UE)

Administrator danych / Przetwarzający dane

RODO rozróżnia organizacje, które przetwarzają dane osobowe dla własnych celów (znane jako „administratorzy danych”) oraz organizacje, które przetwarzają dane osobowe w imieniu innych organizacji (znane jako „przetwarzający dane”). Firma DYWIDAG z siedzibą pod adresem podanym w sekcji „Kontakt”, jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych, które Państwo nam przekazują.

Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo. W takim przypadku będziemy zbierać i wykorzystywać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty. Jeżeli zwracamy się do Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a mają Państwo mniej niż 16 lat, zwrócimy się do Państwa rodzica lub opiekuna prawnego o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym konkretnym celu.

Nasze podstawy prawne zależą od tego, z jakich usług Państwo korzystają i jak Państwo z nich korzystają. Oznacza to, że gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane tylko w następujących przypadkach:

Za zgodą

Gdy udzielą nam Państwo zgody na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w określonym celu. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, korzystając z udostępnionych przez nas udogodnień; nie będzie to jednak miało wpływu na wykorzystanie Państwa danych, które już miało miejsce. Mogą Państwo wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail w celu otrzymywania od nas e-maili marketingowych. Chociaż w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, nie możemy wycofać już wysłanych e-maili. Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące możliwości wycofania zgody, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych w sekcji „Kontakt” w niniejszej polityce prywatności.

Do wykonania umowy lub transakcji

Gdy zawarli Państwo z nami umowę lub transakcję, lub w celu podjęcia kroków przygotowawczych przed zawarciem przez nas umowy lub transakcji z Państwem. Na przykład jeżeli zwrócą się Państwo do nas z zapytaniem, możemy wymagać danych osobowych, takich jak Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w celu udzielenia odpowiedzi.

W naszym uzasadnionym interesie

Gdy uważamy, że jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, takich jak dostarczanie, obsługa, ulepszanie i komunikowanie naszych usług. Uważamy, że nasze uzasadnione interesy obejmują badania i rozwój, zrozumienie naszych odbiorców, marketing i promocję naszych usług, środki podejmowane w celu skutecznego działania naszych usług, analizę marketingową oraz środki podejmowane w celu ochrony naszych praw i interesów prawnych.

Ze względów prawnych

W niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do wykorzystania lub przechowywania Państwa danych osobowych. Takie przypadki mogą obejmować nakazy sądowe, dochodzenia kryminalne, wnioski rządowe i zobowiązania regulacyjne (ale nie ograniczają się do nich). Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące sposobu przechowywania danych osobowych w celu przestrzegania prawa, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych w sekcji „Kontakt” w niniejszej polityce prywatności.

Międzynarodowe przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Zapewnimy, że każdy transfer danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chroniony odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zastosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.

Państwa prawa i kontrola Państwa danych osobowych

Ograniczanie: Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli (i) obawiają się Państwo o prawidłowość swoich danych osobowych; (ii) uważają Państwo, że Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (iii) potrzebują Państwo, abyśmy zachowali dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń prawnych; lub (iv) jesteśmy w trakcie rozpatrywania Państwa sprzeciwu w związku z przetwarzaniem na podstawie uzasadnionych interesów.

Sprzeciw wobec przetwarzania: Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które opiera się na naszych uzasadnionych interesach lub interesie publicznym. W takim przypadku, aby móc kontynuować przetwarzanie Państwa danych osobowych, musimy przedstawić istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami.

Możliwość przenoszenia danych: Mogą Państwo mieć prawo do zażądania kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Tam, gdzie to możliwe, przekażemy te informacje w formacie CSV lub innym łatwym do odczytania formacie maszynowym. Mogą Państwo również mieć prawo do żądania, abyśmy przekazali te dane osobowe stronie trzeciej.

Usunięcie: W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, a my podejmiemy odpowiednie kroki, aby usunąć Państwa dane osobowe z naszych aktualnych rejestrów. Jeżeli poproszą nas Państwo o usunięcie swoich danych osobowych, poinformujemy Państwa, w jaki sposób usunięcie danych wpłynie na korzystanie przez Państwa z naszej strony internetowej lub produktów i usług. Od tego prawa mogą istnieć wyjątki z określonych powodów prawnych, które (jeśli dotyczy) przedstawimy Państwu w odpowiedzi na Państwa prośbę. Należy pamiętać, że wyszukiwarki i podobne osoby trzecie mogą zachować kopie Państwa danych osobowych, które zostały przynajmniej raz upublicznione, jak np. określone informacje profilowe i publiczne komentarze, nawet po usunięciu tych informacji z naszych usług lub dezaktywacji konta.

Kontakt

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
DYWIDAG Luxembourg Sarl
2 Rue Edward Steichen
2540 Luxembourg
Tel: +352 26 753 0
Fax: +352 26 753 100

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Państwa prywatności mogą się Państwo z nami skontaktować, korzystając z następujących danych:
Główny specjalista ds. zgodności: Tobias Entzian - compliance@dywidag.com
Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji: Dawid Sulejewski – informationsecurity@dywidag.com

Cookies

My i wybrani partnerzy używamy plików cookie lub podobnych technologii w sposób określony w polityce prywatności